DTF

Direct toegankelijk

Sinds de invoering van Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) op 1 januari 2006 heeft u geen verwijzing van uw huisarts of specialist meer nodig en kunt u zich rechtstreeks melden bij de fysiotherapeut. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak met uw huisarts maken, maar het hoeft in principe (wettelijk) niet meer. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

De 1e afspraak De screening

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, voert deze eerst een screening uit. Gelijk met de screening plannen we een intake en onderzoek in. De screening start met een vraaggesprek, uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Mocht uit de screening blijken dat uw klachten geschikt zijn voor een behandeling dan brengen wij uw huisarts middels een brief hiervan op de hoogte. (Tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst) 

Uw huisarts blijft immers de centrale persoon in het coördineren van uw zorg. Het voordeel voor u is dat we meteen aan de slag kunnen, want hoe sneller u behandeld wordt, des te sneller u herstelt.

Aansluitend vindt een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.

Let wel:

Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, er zijn een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben bepaald dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen.

Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk. Tevens zijn er aanvullende verzekeringen waarin fysiotherapie beperkt vergoed wordt. Controleer uw polisvoorwaarden om te zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt.