Tarieven

Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie vergoedt uw zorgverzekeraar het aantal zittingen waarvoor u verzekerd bent. Wanneer u geen aanvullende verzekering hebt dan zijn de kosten voor eigen rekening. Wij hanteren hiervoor de onderstaande tarieven.

 

Screening (kort consult 15min.) €18

Intake en onderzoek na screening €32

Intake en onderzoek na verwijzing arts €50

Zitting fysiotherapie (30min.) €36

Toeslag zitting aan huis – instelling €50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €60

Rapport fysiotherapie (uitgebreid) €64

Rapport fysiotherapie (kort) €15

 

Kunt u een afspraak niet nakomen dan verzoeken wij u vriendelijk dit minimaal 24 uur tevoren aan ons te melden. Een niet nagekomen afspraak kunnen wij niet bij uw verzekeraar declareren en dient door uzelf worden voldaan. Dit is 75% van het geldende consulttarief.